Stafetanalyse® – metode til involvering og videndeling

Jeg er uddannet Stafetleder™ hos Indblik Inc, og jeg kan derfor tilbyde Stafetanalyse® som metode til at understøtte videndeling og involvering i professionelle eller frivillige fællesskaber og grupper. Via en digital platform stiller medlemmerne af fællesskabet spørgsmål til hinanden på tværs af positioner, roller og fagligheder ud fra det demokratiske princip, at alle har lige mulighed for at stille de spørgsmål, de synes er vigtige og relevante for det givne tema, som Stafetanalysen® omhandler. Samtidig vælger spørgerne selv blandt stafettens deltagere hvem de vil stille spørgsmålet til. Således tydeliggøres også den uformelle, måske ikke-hørte viden, der eksisterer blandt deltagerne.

Når vi stiller spørgsmål agerer vi – når vi svarer på andres spørgsmål (fx i spørgeskemaer, interviews eller fokusgrupper) så re-agerer vi.

Når cheferne eller konsulenterne fastsætter spørgsmålene i en behovsundersøgelse, en trivselsundersøgelse eller i en evaluering, så får de svar som de spørger – men hvad nu hvis medarbejderne synes, det var noget andet, der var vigtigt at spørge om?

Stafetanalyse® har mange muligheder – og et forløb med stafetter på den digitale platform kobles med kommunikation, workshops og analoge møder mellem mennesker i virkeligheden.

For mere viden om Stafetanalyse® som metode kontakt mig på mail eller telefon eller se evt. www.stafetanalyse.com

Reklamer